AZTARNA

VITORIA-GASTEIZ 2030 KONPROMISOA

Aztarna es dejar huella. Un pacto personal con una meta colectiva: construir, de aquí a 2030, el mejor municipio para el mundo.

Aztarna marka uztea da. Itun pertsonal bat helburu kolektibo batekin: munduko udalerririk onena izatea hemendik 2030 urtera.

Aztarna utziko dugu!

¡Por una Vitoria-Gasteiz mejor!

Te esperamos en los talleres Aztarna para detectar pequeños gestos que nos ayuden a construir comunidad, sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reflexión y puesta en común de ideas que culminarán con una intervención artística en Vitoria-Gasteiz a partir del trabajo colaborativo de los talleres, con la participación de artistas plásticos del municipio. ¡Saquemos provecho de todo lo que estamos viviendo y dejemos huella!

Zure zain egongo gara Aztarna tailerretan, komunitatea eraikitzen laguntzen diguten keinu txikiak identifikatzeko, Garapen Iraunkorrerako Helburuetan oinarrituta. Hausnarketa eta ideiak partekatzeko prozesua esku-hartze artistiko batekin amaituko da. Azken ekintza hau tailerretako lankidetza lanetik garatuko da, gasteizko artista bisualen parte hartzearekin. Aztarna utziko dugu!

Ha llegado el momento. El momento de asumir que mis acciones y omisiones dejan rastro. De reconocer que el individualismo es un lastre y que caminando juntos somos mejores. De entender que soy un animal político y social, y que esa condición me exige formación y responsabilidad en cada paso que doy. De implicarme para promover un nuevo paradigma, porque seguir como antes no es una alternativa. De aparcar la comodidad de las excusas y poner el dedo en la llaga. De empezar por mi día a día, porque los pequeños pasos consiguen grandes logros. De tomar como punto de partida el lugar donde vivo, porque los cambios locales generan transformaciones globales.

 

Ha llegado el momento de dejar mi huella. Una huella firme, honesta, justa y coherente, construida sobre los cimientos de las cinco grandes áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas.

 

Ha llegado el momento de AZTARNA. Un pacto personal con una meta colectiva: ser, de aquí a 2030, el mejor municipio para el mundo.

 

Por eso yo, como ciudadana/o de Vitoria-Gasteiz, me comprometo a:

Iritsi da unea. Nire ekintzek eta ez-egiteek aztarna uzten dutela onartzeko. Norberekeria traba dela eta bidea elkarrekin eginez hobeak garela aitortzeko. Ulertzeko animalia politiko eta sozial bat naizela eta izatasun horrek prestakuntza eta erantzukizuna eskatzen didatela ematen dudan urrats bakoitzean. Paradigma berri bat sustatzeari engaiatzeko, alternatiba ez delako lehengo eran jarraitzea. Aitzakien babes erosoa albora uzteko eta zaurian piko egiteko. Neure egunerokotik hasteko, urrats txikiek lorpen handiak dakartzatelako. Abiapuntu gisa bizi naizen tokia hartzeko, tokiko aldaketek maila globaleko eraldaketak dakartzatelako.

 

Iritsi da unea neure aztarna uzteko. Aztarna irmoa, zintzoa, bidezkoa eta koherentea, Garapen Iraunkorrerako Helburuen bost arlo handien zimenduetan eraikia: Pertsonak, Oparotasuna, Planeta, Bakea eta Aliantzak.

 

Iritsi da AZTARNAren unea. Itun pertsonal bat, helburu kolektibo batekin: munduko udalerririk onena izatea hemendik 2030 urtera.

 

Horregatik, konpromiso hauek hartzen ditut Gasteizko hiritar naizen aldetik:

Si quieres ponerte en contacto llámanos o mándanos un mensaje al

+34 688 72 32 00

  • Instagram

©2020 Aztarna 2030 Vitoria-Gasteiz. Una iniciativa de CLIP - PlanBIKO

Diseño logotipo Jordi Larroch

ODS